Naša Farnosť

Okolo roku 1280 rehoľníci Božieho hrobu, ktorí sa nachádzali na území mesta mali za potrebu vybudovať si Kostol.

Fotogaléria

Pozrite si našu fotogalériu, kde nájdete fotky z udalostí našej farnosti. 

Najnovšie fotky

Napíšte nám

Kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár. Rýchla a jednoduchá forma ako nás môžeťe osloviť.

Liturgický program

 

Program a čas svätých omší  a pobožností v Hanušovciach n/T aj na filiálkach - v Pavlovciach, v Radvanovciach, v Babií a v Medziankach.

 

Kalendár

Páči sa vám stránka?

áno, páči sa mi - 67.9%
nie, nepáči sa mi - 3.6%
chcelo by to ešte doladiť - 28.6%
neviem to posúdiť - 0%

Celkový počet hlasov: 28
Hlasovanie je ukončené o: 14 sep 2016 - 00:00

Prihlasenie

Kto je on-line

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line

ŠTATISTIKA

TOPlist

Ružencové bratstvo

 

   

 

 
 
Bratstvo Sv. ruženca

 

Panna Mária

 

Bratstvo živého ruženca bolo založené v Hanušovskej farnosti v januári 1904. Záznamy o vzniknutí ruženca neboli evidované (ani nie je možné zistiť počet ruží). V roku 1995 bolo obnovené ružencové bratstvo a zaevidované u dominikánskej rehole v Košiciach. Hanušovská farnosť do roku 2003 zaevidovala vo farnosti a filiálnych obciach 33 ruží. A to v Hanušovciach nad Topľou 17 ruží, v Pavlovciach 7, v Radvanovciach 3, v Medziankách 3 a v Babí tiež 3. V roku 2003 nastala reorganizácia v ružencovom bratstve a to z toho dôvodu, že pápež Ján Pavol II. rozšíril sv. ruženec o jedno tajomstvo - tajomstvo svetla. Z toho dôvodu sa museli aj ruže z pätnástich členov rozšíriť na dvadsať-členné ruže. Počet ruží sa znížil v Hanušovciach na 13, v Pavlovciach na 5, v Radvanovciach na 3, v Medziankách na 2 a v Babí tiež 2. Celkový počet ruží k roku 2007 je 24 ruží.

 

 

REFORMA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA PRI KOSTOLE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V HANUŚOVCIACH NAD TOPĽOU

 

Promótor pre ruženec na Slovensku P. Melichar Matis OP 13. februára 2014 vykonal pre členov a veriacich, ktorí majú záujem o členstvo v ružencovom bratstve duchovnú obnovu.  V nej priblížil históriu Živého ruženca ktoré vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku (1799 – 1862). Zásluhou dominikánov sa modlitba posvätného ruženca a ružencové bratstvá rýchlo rozšírili v západnom kresťanstve a dominikáni sa stali ich hlavnými šíriteľmi. Vysvetlil čo  je zmyslom ružencových bratstiev, aké vlastnosti by mali charakterizovať člena  RB, aké práva a povinnosti vyplývajú pre členov RB zo stanov a aký úžitok prináša členstvo v RB.

Ružencové bratstvo tvorí spoločenstvo členov Živého, Svätého a Večného ruženca. Ružencové bratstvo vzniká iba vtedy, ak má Živý ruženec. Cieľom ružencového bratstva je prehlbovať svoj osobný vzťah k Bohu prostredníctvom konteplatívnej modlitby posvätného ruženca, ktorou si prostredníctvom tajomstiev radostného ruženca, ruženca svetla, bolestného ruženca a slávnostného ruženca pripomíname významne udalosti zo života nášho spasiteľa Ježiša Krista. Vstupom do ružencového bratstva sa jeho člen zaväzuje, že bude prechovávať osobitnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca. Vyberoe so jedmú z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Tým na seba berie záväzky, nesplnenie ktorých ho síce neviaže pod hriechom, ale má sa usilovať o to, aby nevznikol hriech z nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami. Tento záväzok musí plniť sám, nemôže ho plniť za neho iná osoba. Ak počas členstva v ružencovom bratstve členovi už nevyhovuje forma modlitby posvätného ruženca, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť niektorú z ďalších dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z ružencového bratstva.  

Ružencové bratstvo pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou má bohatú históriu. Ku koncu februára 2014 ružencové bratstvo tvorilo 12 ruží živého ruženca s 240 členmi. Hlavným horliteľom ružencového bratstva od roku 2003 až do reformy RB bol Emil Imre. So všetkou zodpovednosťou organizoval činnosť RB,  rozvíjal aktivity smerujúce k zapájaniu veriacich  do Živého ruženca vytváraním nových ruží nielen pri farskom kostole ale aj na filiálkach.  Aktívne spolu s horliteľmi Hatalovou, Šimovou, Štepitovou, Farbarovou, Martančikom, Liškovou,   Krištofovou, Gašparovou, M. Horvátovou a D. Horvátovou organizoval stretnutia živého ružencového bratstva, ako aj účasť na modlitbách posvätného ruženca pre rádio Lumen. Horliteľ ružencového bratstva spolu s horliteľmi ruží boli osobným príkladom pre členov RB za čo im patrí hlboká úcta a vďaka.  

Na základe vôle členov ružencového bratstva prejavenej na duchovnej obnove  uskutočnila sa reforma RB v súlade s novelizovanými stanovami ružencových bratstiev na Slovensku. Členovia ružencového bratstva, ale aj ostatní veriaci sa mohli v čase od 9.3.2014 do 30.3.2014 rozhodnúť pre slobodné členstvo v niektorej z foriem ruženca. Každá z týchto foriem má osobitné pravidlá:

Živý ruženec– každý člen je povinný sa denne pomodliť jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov ružencového bratstva, za rehoľu Dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov). Členovia sú povinný raz za mesiac (každú prvú nedeľu sa zúčastniť spoločnej modlitby, po ktorej sa uskutoční výmena tajomstiev. Výnimkou sú iba čestní členovia, ktorí z dôvodu úbytku duševných síl vyplývajúcich z choroby alebo staroby nemôžu sa zúčastňovať spoločnej modlitby a výmeny tajomstiev.

Svätý ruženec– člen má povinnosť pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné a slávnostne) za jeden týždeň, nie je viazaný účasťou na spoločných stretnutiach členov Živého ruženca.

Večný ruženec– člen raz za jeden mesiac alebo raz za rok si zvolí „čas bdenia“, kedy sa pomodlí celý posvätný ruženec na základné úmysly. Nie je viazaný účasťou na spoločných stretnutiach členov Živého ruženca.  

Do ružencového bratstva pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou do Živého ružencasa prihlásilo 168 veriacich. Podľa stanov bolo vylosovaných 8 živých ruží z toho 7 úplných 140 členov a jedna neúplná 11 členov a jedná ruža čestných členov (nad 70 rokov) 17 členov.

Vo Svätom ruženci je registrovaných 29 členov z ktorých 11 má kombináciu s inou formou členstva v RB.

Formu Večného ruženca si zvolilo 5 veriacich.

Ružencové bratstvo pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou má všetky tri formy členstva. K 30.3.2014 je v ružencovom bratstve spolu 202 členov.

Dňa 30.3.2014 členovia ružencového bratstva za účasti p. kaplána Mgr. Jozefa Nemašíka uskutočnili voľby horliteľov, členov finančnej komisie RB a horliteľa RB. Volieb sa zúčastnilo 167 členov. Za nových horliteľov boli zvolení:

Ruža č. 1       Mária Šmidová                  Ruža č. 2        Iveta Čabalová

Ruža č. 3       Ladislav Babica                  Ruža č. 4       Anna Vargová

Ruža č. 5       Štefan Horvát                     Ruža č. 6        Mária Farbarová

Ruža č. 7       Mária Brindzaková             Ruža č. 8       Michaela Krištofová

Ruža č. 9       Agáta Ivančová 

Horlitelia ruží následne zvolili horliteľa ružencového bratstva Ladislava Babicu. Členovia ružencového bratstva v súlade so stanovami si zvolili členov finančnej komisie ktorými sú L. Babica, A. Daňková a A. Ivančová.

Ružencové bratstvo je otvoreným a živým spoločenstvom zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca prostredníctvom modlitby ruženca. Pozývame aj ďalších veriacich našej farnosti, aby sa pridali k tomuto spoločenstvu.  

Ing. Ladislav Babica

 

Webdizajn

Martin Antuš

Najlepšie Web stránky a E-shop.

Read More

Fotografické služby

Martin Antuš

Svadby-krsty-stužkové-Pr.Sv.Prijimania.

Read More