Sviatosti

Prečítané: 6081x
Sviatosť krstu

 

Krst je jednou z troch tzv. iniciačných sviatostí. Podľa zaužívanej praxe sa v tejto farnosti krstí zväčša v sobotu, pričom nie je problém pokrstiť aj v iný deň v týždni. Krstná náuka rodičov a krstných rodičov sa koná vždy deň pred krstom na fare po dohode s farárom.
Sviatosť zmierenia

 

Sviatosť zmierenia sa pravidelne vo farnosti udeľuje pred každým prvým piatkom nového mesiaca. Deň a čas vysluhovania sviatosti je vždy oznámený na nedeľnej sv. omši. Takisto na každý prvý piatok v mesiaci v dopoludňajších hodinách sa sviatosť zmierenia udeľuje chorým prostredníctvom návštevy kňaza. Meno chorého a presnú adresu bydliska je potrebné nahlásiť v sakristii kostola.
Sviatosť manželstva

 

Snúbenci, ktorí sa rozhodnú uzavrieť sviatosť manželstva, sú povinní zúčastňovať sa predmanželských katechéz. Tieto katechézy prebiehajú v pôstnom období, pozostávajú zo šiestich stretnutí vždy v sobotu po večernej svätej omši na fare.
Sviatosť birmovania

 

Birmovanie je druhou z iniciačných sviatostí. V našej farnosti sa táto sviatosť naposledy udeľovala v roku 2006 a prijalo ju 80 birmovancov. V nasledujúcom školskom roku sa plánuje začať s prípravou nových birmovancov pre prijatie tejto sviatosti. Táto príprava bude trvať jeden rok.